Skip to content

A nagy francia atomerőművi dráma (6. rész)

Cikksorozatunkban immár harmadik hónapja követjük a téli energiakrízis közepette Franciaország számos atomerőművét sújtó műszaki hiba fejleményeit, hatásait és kockázatait. Az átlagosnál enyhébb tél eddig segített, a termelőkapacitás- hiány mindeddig nem okozott üzemzavart, áramszünetet. A továbbra sem egyértelmű adatközlések miatt nehéz pontos képet alkotni a francia helyzetről. Annyi bizonyosnak látszik, hogy a tervektől eltérően egyes blokkok javítása késik, pedig azt remélték, hogy a tél közepére ismét üzembe állnak. Így a zavartalan villamosenergia-ellátásnak a jelenlegihez hasonlóan enyhe tél lehet a záloga.

A cikksorozat 1. részében a súlyos francia atomerőművi helyzet okát, a 2. részben a válság kibontakozását, a 3. részben a szomszédos országokra gyakorolt hatást, a 4. részben a hiba kijavításának nehézségeit mutattuk be, míg az 5. részben levezettük, hogy az ENTSO-E téli kockázatértékelésében szereplő 5 GW négyszerese, mintegy 20 GW francia termelő kapacitás hiányzik.

A jelen cikk apropóját Olivier Véran francia kormányszóvivő január 4-ei sajtótájékoztatója adja. Az ott elhangzottak szerint az áramkimaradások kockázata csökkent, köszönhetően a korábban karbantartásra, javításra leállított atomreaktorok fokozatos üzembe helyezésének, továbbá az energiatakarékosságra irányuló erőfeszítéseknek és az időjárásnak. Mint Olivier Véran mondta:

"Az áramkimaradás kockázata ezen a télen csökkenni látszik, elsősorban az atomerőműveink fokozatos újraindítása miatt, de az időjárási körülmények miatt is, amint azt mindenki észrevehette, valamint az állam, a vállalatok és minden francia állampolgár által az energia józanságért tett erőfeszítések miatt."

A cikk szerint 56 atomreaktorból jelenleg 42 működik. De a közlésből nem derül ki, hogy konkrétan mely blokkok léptek üzembe.

Ugyanakkor a francia atomerőművi blokkok státuszát megjeleníteni hivatott Nuclear monitor legutolsó elérhető (január 8-ai) adataiból érdekes kép rajzolódik ki:

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Log in

Latest