Skip to content

Az ISW gyorselemzése a NAÜ Zaporizzsja-jelentéséről

A NAÜ tegnap közzétette jelentését a zaporizzsjai atomerőműben tett múlt heti látogatáson szerzett benyomásokról. A helyzet súlyosságát a jelentésnek a nukleáris biztonság 7 pillérének jelenlegi zaporizzsjai állapotára vonatkozó diagramja mutatja:    

Forrás: ukraine-2ndsummaryreport_sept2022.pdf (iaea.org)

A jelentésről több értékelés is napvilágot látott. Ezek egyike az ISW napi jelentésében olvasható:

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szeptember 6-i jelentése a Zaporizzsjai Atomerőműben (ZNPP) kialakult helyzetről számos olyan módot ismertet, amelyekkel az orosz megszálló hatóságok és az orosz hadsereg veszélyeztetik az erőmű biztonságos működését.[1] A jelentés nem próbálja meghatározni, hogy melyik fél felelős a létesítményt megrongáló lövésekért, és ismételten felszólítja "minden érintett felet", hogy tegyen intézkedéseket a helyzet javítása érdekében. E megfogalmazás mértéktartása és látszólagos semlegessége háttérbe szoríthatja az erőmű biztonságát aláásó orosz tevékenység rendkívül egyértelmű megfogalmazását, valamint azt a tényt, hogy a jelentés nem tulajdonít Ukrajnának veszélyes cselekményeket. A NAÜ jelentése tehát kódoltan elítéli az orosz lépéseket, amelyek létrehozták és fenntartják a nukleáris katasztrófa veszélyét Ukrajnában.
A jelentés külön megjegyzi, hogy Ukrajna jelentette a NAÜ-nek, hogy orosz erők katonai felszereléseket helyeztek el két turbinacsarnokban és különböző más létesítményekben a ZNPP-ben és annak környékén.[2] Hozzáteszi, hogy az ellenőrző csoport, amely végül nemrégiben látogatást tett az erőműben, közvetlenül megfigyelt orosz katonai felszereléseket a turbinacsarnokban és máshol az erőmű körül.[3] Hozzáteszi, hogy az orosz állami atomenergetikai szervezet, a Roszatom személyzete is a helyszínen tartózkodott, és megfigyelte, hogy "a Roszatom vezető műszaki személyzetének jelenléte az operatív parancsnokság vagy hatóság szokásos vonalainak megzavarásához vezethet, és lehetséges súrlódásokat okozhat a döntéshozatal során. "[4] Megjegyezte továbbá, hogy "az üzemeltető személyzetnek nem volt korlátlan hozzáférése egyes területekhez, például a permetező hűtőmedencékhez, az épületek tetejéhez és a vízbevezetés területén lévő építményekhez, és a hűtőmedencék területére való belépést a helyszínen tartózkodó katonai személyzetnek kellett engedélyeznie."[5] A NAÜ ellenőrző csoportjának elmondták, hogy "a helyszíni vészhelyzeti központ nem volt hozzáférhető az erőmű személyzete számára a vészhelyzeti reagáláshoz, mivel azt a katonai hatóság foglalta el". A csoport meglátogatta az alternatív vészhelyzeti központot, és megállapította, hogy az "nem rendelkezik független áramellátással vagy független szellőztető rendszerrel, és nincs internetkapcsolat, amely lehetővé tenné a hatékony kommunikációt a vészhelyzeti reagálásban részt vevő valamennyi féllel."[6].
A NAÜ jelentése tehát azt bizonyítja, hogy az orosz tisztviselők katonai felszereléseket helyeztek el olyan helyeken, amelyek akadályozzák az alapvető létesítményekhez való hozzáférést, saját személyzetüket telepítették az erőmű működésének felügyeletére olyan módon, amely a NAÜ megítélése szerint alááshatja a nukleáris vészhelyzetre való hatékony reagálást, korlátozták az ukrán üzemeltető személyzet hozzáférését a létesítmény kulcsfontosságú részeihez, és a vészhelyzeti központot olyan helyre helyezték át, ahol hiányoznak a súlyos nukleáris vészhelyzetre való hatékony reagáláshoz elengedhetetlenül fontos elemek. Az oroszok tehát olyan körülményeket teremtettek a ZNPP-ben, amelyek növelik a veszélyhelyzet bekövetkezésének kockázatát, és jelentősen növelik annak veszélyét, hogy az üzemeltető személyzet képtelen lesz hatékonyan és eredményesen reagálni egy ilyen esetben.

Kommentár nem szükséges...

Latest