Skip to content

Blackout Európában: volt. És lesz?

Valóban előfordulhat-e fogyasztók millióit érintő áramszünet Európában? Az egy éve ilyenkor még vadnak tűnő kérdés mára nagyon is indokolttá vált. Az európai energiaválság közepette – különösen egy esetleges extrém hideg tél, azaz egy sarki légörvény (polar vortex) jelenséggel súlyosbítva – sajnos nem zárható ki a villamosenergia-rendszer termelői és fogyasztói egyensúlyának megbomlása, egy kiterjedt áramszünet lehetősége. Először tekintsünk át néhány megtörtént esetet.

A német Meyerwerft hajógyár 2006. szeptember közepén jelezte a területileg illetékes E.ON Netz áramszolgáltatónak, hogy november 5-én 01:00 órakor az Ems folyón az Északi-tengerre kívánja továbbítani a Norwegian Pearl nevű, meglehetősen méretes hajót. Ehhez a folyón átívelő Conneforde-Diele 380 kV-os kétrendszerű távvezeték lekapcsolását kérte. Ez nagyobb hajók áthaladásakor egy a biztonság érdekében történő kötelező eljárás, nehogy a hajó felépítményének magasabb részei esetleg veszélyesen közel kerülhessenek a távvezeték feszültség alatti sodronyaihoz.

Közeledve a céldátumhoz a Meyerwerft november 3-án az eredeti kérésnél korábbi, már november 4., 22:00 órai lekapcsolást kért. Az E.ON Netz beleegyezett az időpont előbbre hozatalába.

A lekapcsolásra készülve november 4-én 21:29-kor az E.ON Netz a hálózat aktuális állapotára vonatkozó aladatok alapján számítógépen lefuttatta (szimulálta) a távvezeték lekapcsolás lehetséges hálózati hatásait. A számítás megnyugtató eredményt adott, nem jelzett lehetséges határérték túllépést. Ugyanakkor az E.ON Netz nem végzett arra vonatkozó vizsgálatot, hogy a távvezeték kikapcsolása után is teljesül-e az ún. n-1 kritérium, azaz még így is marad-e annyi távvezetéki kapacitás a rendszerben, hogy egy a kikapcsolás ideje alatti esetleges további távvezeték kiesése esetén is elégséges tartalék marad, ezzel garantálva az ellátásbiztonságot egy ilyen szélsőséges esetben is.

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Log in

Latest