Skip to content

Globális energia ellátási láncok: Kína már a spájzban van?

Ezekben az években a világ sokadik újra felosztása zajlik. Ezúttal éppen a megújuló alapú energia termelő technológiák (és azok komponenseinek) termelése és exportálása területén. A gyártás még csak a következő években indul be igazán, mégis már most aggasztó kép körvonalazódik, amely újfajta függőségek kialakulásához vezethet. Spoiler: Európa nem – ebben sem – áll jól.

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA: International Energy Agency) január 12-én publikálta a Energy Technology Perspectives 2023 című, rendkívül terjedelmes, alapos és több szempontból is elgondolkodtató elemzését. Ez egyrészt képet rajzol a világ tiszta – elterjedtebb hazai szóhasználattal: megújuló – energia helyzetéről és folyamatairól. Másrészt – portálunk profiljával is összhangban – áttekinti a folyamatos változásban lévő globális megújuló energia ellátási láncokat és az azokból fakadó, valamint az azokat érő fenyegetéseket is.

Az elemzés egyebek mellett olyan kérdéseket vesz górcső alá, mint például, hogy hol vannak a legfontosabb szűk keresztmetszetek az energia- és technológiai ellátási láncok bővítésének útjában? Avagy mit tehetnek a kormányok az ellátási lánc kockázatok mérséklése érdekében?

Az IEA átfogó leltárt ad a globális tiszta energia ellátási láncokról, ezek részeként a lítium, a réz, a nikkel, az alumínium stb. bányászatának helyzetéről, a speciális műanyagok előállításáról.

A leírtakból világosan kirajzolódik, hogy a kormányok között éles verseny van a megújuló alapú energiatermelő technológiák gyártásának jövőjéért, a lehető legelőnyösebb piaci pozíciók megszerzéséért.

Az elemzés egyik hangsúlyos eleme Kína növekvő dominanciája és ennek – (direktben le nem írt, de mégis kiolvasható) stratégiai kockázata.

Mint az aktuális energiakrízis is tragikusan mutatja,

az energia kockázatok szükségképpen
politikai kockázatok, akár globális hatásokkal.

Az elemzésből kirajzolódó kép nem vidám. Nagy aránytalanságok, új függőségek körvonalazódnak.

Egy energiafüggőség lehetséges hatásairól aktuálisan éppen Európa tudna sokat mesélni…

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Log in

Latest