Skip to content

Mikrogrid: egy lépés a helyes irányba

A tegnapra virradó éjjel megjelent „413/2022. kormányrendelet a veszélyhelyzet idején a háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának kérdéseiről” kevesebb figyelmet kapott a „414/2022. kormányrendelet a veszélyhelyzet idején a naperőművek hálózati csatlakozásának gyorsításához szükséges intézkedésekről és a mikrogridek létrehozásáról”. Pedig ez is megérdemli a figyelmet.

Először is nyugtázzuk: új magyar (?) szó született. A mikrogrid.

Angol nyelvű előzménye a „microgrid” kifejezés. Úgy tűnik, hogy ez is egyike azon szakkifejezéseknek, amelyekre végképp nem sikerül magyar nyelvű megfelelőt találni. A „mikrogrid” kifejezés egyre nagyobb eséllyel a „hardver”, „fájl” stb. szavakhoz hasonlóan fonetikusan írva kerül be a magyar nyelv szókészletébe.

De a 414/2022. sz. kormányrendelet amiatt is ritkaság, hogy a címe olyan kifejezést – mikrogrid – tartalmaz, ami aztán magának a rendeletnek a szövegében meg sem jelenik. Ez sem könnyíti meg az egyébként igen rövid rendelet értelmezését.

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Log in

Latest